תחומי עיסוק

 

ועדות ערר

 
 • ארנונה – הגשת השגה, הגשת ערר, ייצוג והופעה בפני ועדות הערר
 • פיצויים והיטל השבחה – הגשת השגה, הגשת ערר, ייצוג והופעה בפני ועדות הערר
 • תכנון ובנייה – בקשות למתן הקלה, היתרים, הגשת התנגדויות, ייצוג והופעה בפני הוועדה המקומית והמחוזית לתכנון ולבנייה
 

פיצויים בגין הפקעות מקרקעין

 
 • הפקעות מכוח חוקי ההפקעה השונים (פקודת הקרקעות רכישה לצורכי ציבור, חוק הניקוז ועוד)
 • הפקעת מקרקעין לצורכי דרך וחלוקה
 • הפקעת מקרקעין במסגרת איחוד וחלוקה
 • הפקעת מקרקעין במסגרת תוכנית בניין-עיר
 • ירידת ערך מקרקעין עקב תוכנית (חוק התכנון והבנייה)
 • הפקעות על-ידי נתיבי ישראל, הפקעות מכוח תוכנית לתשתית לאומית (תת"ל)

פסק דין צדקני - לחצו לקריאה ולהורדה

 

מקרקעין ונדל"ן

 
 • קנייה ומכירה של דירות / נכסים
 • תמ"א 38
 • הסכמי שיתוף במקרקעין
 • עסקאות קומבינציה
 • הסכמי שכירות
 • נדל"ן מסחרי
 • מיסוי מקרקעין
 • רישום בתים משותפים ופרצלציות
 • רכישה ומכירה של דירות קבלן
 • ניהול נכסים
 • ליקויי בנייה
 • פינוי דיירים
 • קרקעות חקלאיות – רכישה ומכירה, ייזום, שינוי ייעוד הקרקע וניצול אפשרי
 • ארגון וניהול קבוצות רכישה לפרויקטים שונים ולמכרזים, עסקאות משותפות ועסקאות מכר מיוחדות
 

מיסוי מוניציפלי

 
המשרד מטפל עבור לקוחותיו בנושא המיסוי המוניציפלי על היבטיו, לרבות:
 • ארנונה
 • היטל השבחה
 • אגרות והיטלים

למשרד ניסיון עשיר בהגשת השגות ועררים, בייצוג ובהופעה בפני ועדות הערר ובייצוג בבית המשפט לעניינים מנהליים. בנוסף לכך, המשרד מטפל בהגשת עררים ובייצוג בפני ועדות ערר לפי חוק התכנון והבנייה.
 

מיסוי מקרקעין

 
שאלת המיסוי עולה בכל עסקת מקרקעין, והינה שאלה סבוכה הדורשת הבנה יסודית ובדיקה מעמיקה הנכנסת לעובי הקורה. למשרדנו ניסיון וידע עשיר בהיבטים המיסויים העולים מעסקת מקרקעין, ובכלל זה מס שבח ומס רכישה, היטל השבחה ותכנון מס.

משרדנו מלווה את לקוחותיו בכל שלבי העסקה ופועל באופן שוטף מול לשכות רישום מקרקעין, משרדי מיסוי מקרקעין, רשויות מקומיות ורשויות נוספות הנוגעות בדבר.
 

תביעות מקרקעין

 
 

ליטיגציה ובתי משפט

 
למשרדנו ניסיון רב שנים בייצוג, הופעה וניהול תיקים בפני כל הערכאות המשפטיות (שלום, מחוזי, עליון), לרבות ערעורים וטריבונלים שיפוטיים שונים בתחומי העיסוק של המשרד.
 

תובענות ייצוגיות

 
המשרד הגיש שתי תביעות ייצוגיות כנגד רשויות מקומיות בסכום כולל של 338 מיליון ש"ח. התובענה הראשונה נסתיימה בהצלחה מרובה והאחרת מתנהלת בימים אלה. עוה"ד לוי נכח בישיבות ועדת הכנסת שדנה בחוק, ועקב מקרוב אחר ניסוח חוק התובענות הייצוגיות ויישומו.
 

פטור ממס עקב נכות, תאונות אישיות, ביטוח סיעודי

 
קבלתם קצבת ביטוח סיעודי – תביעתכם נדחתה? יש מה לעשות!
לאחר אין ספור חיזורים מצד חברות הביטוח, השתכנעתם כי חתימה על פוליסת ביטוח סיעודי היא הדרך הטובה ביותר להבטיח כי לעת זקנה תוכלו להמשיך ולהתקיים בכבוד. ואכן, מרבית מאזרחי ישראל חתומים על פוליסת ביטוח סיעודי, מכוחה הם מפקידים מדי חודש מאות שקלים בידיה הנאמנות של חברת הביטוח, והכול מתוך אמונה וביטחון כי כספים אלה ישובו אליהם כשיזדקקו לכך.

אך לצערנו, במספר לא מבוטל של מקרים, המציאות טופחת על פניהם של אותם אזרחים שדווקא בשעתם הקשה בו הפכו לסיעודיים. לאחר ששילמו ממיטב כספם במשך שנים, שומעים אנו סיפורים קורעי לב על כך שחברת הביטוח דחתה תביעתם בשלל נימוקים וביניהם טענה להסתרת מידע רפואי או טענה שמצבם אינו עונה על ההגדרה של "מצב רפואי מזכה", בהתאם לתנאי הפוליסה.

בשלב זה מגלים האזרחים לתדהמתם את אותן "המילים הקטנות" שאינן ברורות דיו, שמשמעותן אינה מובנת מאליה ושחברת הביטוח לא טרחה ליידע את האזרח לגביהן ולגלות לו על קיומן. במרבית המקרים מדובר באנשים מבוגרים וחולים, הזקוקים לסיוע ולעזרה יומיומית. בהיותם אוכלוסייה מוחלשת, הם אינם מסוגלים לנהל מאבק מול חברת הביטוח ובכך מוותרים על זכותם ועל כספם מראש.

במספר פסקי דין קבע בית המשפט כי במקרה של אי בהירות או ספק בנוגע למשמעות הנכונה של הכתב, יש לפרש את פוליסת הביטוח כנגד המנסח – המבטח. הרציונל שעומד ביסודו של כלל זה הוא כי לצד שניסח את פוליסת הביטוח ישנו יתרון בניסוח ובעיצוב תנאי הפוליסה, ולכן הוא זה שצריך לשאת באחריות לניסוחים עמומים ודו-משמעיים. עוד הודגש כי כלל הפרשנות כנגד המנסח מקבל משנה תוקף מקום בו מדובר בתניות פטור או בחריגים לכיסוי הביטוחי (ראו למשל ע"א 172/89 סלע חברה לביטוח בע"מ' נ' סולל בונה בע"מ, ע"א 631/83 המגן חברה לביטוח בע"מ נ' מדינת הילדים בע"מ).

כן נקבע כי חובת הגילוי המוטלת על מבטחים במשא ומתן לקראת כריתת חוזה כוללת שני מרכיבים: איסור על מצג שווא וחובת גילוי יזום. משמעותה של חובה זו היא שלנוכח פערי הכוחות והמידע המובנים בין הצדדים, חייב המבטח להפנות את תשומת לבו של המבוטח לסייגים הכלולים בפוליסה, ולוודא כי הבין מהם התנאים שאם לא יתקיימו לא יזכה לתגמולי ביטוח (ראו למשל ע"א 4819/92 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' ישר).

למשרדנו ניסיון רב בהגשת תביעות לקבלת קצבת ביטוח סיעודי לזכאים לכך ובניהולן באחוזי הצלחה גבוהים. ההמלצה האם להגיש תביעה לקבלת קצבת סיעוד ו\או האם לערער על דחיית תביעה, ניתנת לאחר בחינה ובדיקה מדוקדקת של כל מקרה לגופו.

קבלת פטור ממס הכנסה עקב נכות רפואית
לא רבים האנשים המודעים לכך כי פטור ממס הכנסה ניתן למי שנקבעה לו נכות רפואית לצמיתות או לתקופה זמנית של 185 ימים. הזכאים לפטור עשויים ליהנות מהחזרי מס רטרואקטיבית עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה (יש להצטייד בתיעוד רפואי רלבנטי לאותן השנים).
לאחר הגשת הבקשה, מתקיימת ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי (ולעיתים מספר ועדות), בסופה נקבעים אחוזי הנכות (על פי חישוב מיוחד). על החלטה זו ניתן לערער בתוך 45 יום.

למשרדנו ניסיון רב והצלחה בניהול תביעות לקבלת פטור ממס הכנסה עקב נכות, תוך מתן הדרכה וליווי שוטף ללקוחות.

תאונות אישיות / ביטוח בריאות – תביעתך נדחתה? אל תרים ידיים!
בתיק שהתנהל במשרדנו לאחרונה, נפצע אדם עת שעסק בספורט מקצועי. חברת הביטוח דחתה את תביעתו מן המטעם שבפוליסת התאונות האישיות, במסגרתה היה מבוטח הלקוח, קיימת החרגה לפציעה שמקורה מעיסוק בספורט מקצועי. על אף שהפציעה אכן נופלת בגדר החריג, הצלחנו להדוף הטענה ולהשיג ללקוח פיצוי מקסימלי על פי תנאי הפוליסה.

מקרה זה מלמד כי אין לומר נואש ולקבל את עמדת חברת הביטוח הדוחה תביעה כגזרה משמיים.
במקרים רבים, מתוך ידיעת החוק והפסיקה המתעדכנת ללא הרף בתחום זה, ניתן להעלות טענות שבכוחן להביא לשינוי עמדת חברת הביטוח ולקבלת התביעה.
 

שירותי נוטריון

 
 • ייפוי כוח נוטריוני
 • תרגום נוטריוני
 • אישור תעודה נוטריוני
 • אישור הסכם ממון
 • אישור הצהרה נוטריוני
 • אישור חתימה נוטריוני
 

צוואות וירושות

 
ייעוץ ועריכת צוואה על-ידי עורך דין מבטיחים כי הצוואה תיערך לפי הדין, תוך שימוש בניסוח בהיר וברור, שיאפשר לקיים את רצונו של המצווה בצורה מדויקת וללא קשיי ביצוע.
 • צוואה רגילה – יכולה להיערך גם כצוואה נוטריונית וגם כצוואה בעדים.
 • צוואה הדדית – לעיתים קרובות מבקשים בני זוג לערוך צוואה הדדית, שבשונה מצוואה רגילה, נקבעות בה הוראות מפורשות בחוק הירושה לצורך הגנת אינטרס ההסתמכות של בני הזוג זה על תוכן צוואתו של זה.
 

צוואות בחיים

 
כשם שבני אדם נוהגים לכתוב צוואה, בה הם מורים מה ייעשה ברכושם לאחר מותם, יותר ויותר אנשים עורכים צוואה בחיים, שנועדה לאפשר להם להביע את רצונם במקרה שחס וחלילה יחלו במחלה סופנית או יסבלו מכאבים קשים שאינם ניתנים לריפוי. באפשרותם לקבוע למשל אם ירצו שיאריכו את חייהם באופן מלאכותי, במקרה שלא ניתן לרפאם.
 

גישור

 
לעיתים קרובות מדי ההליך המשפטי יקר, מסורבל ואינו נותן מענה מלא ליישוב הסכסוך או הקונפליקט שבין הצדדים. לא אחת קורה כי הצדדים מעוניינים בהסכם, אולם אינם מסוגלים לנהל משא ומתן ישיר זה עם זה, או נכשלים בהשגת הסכם חיובי.

במסגרת עיסוקו כמגשר, עבר עוה"ד לוי השתלמות מיוחדת בגישור במשפחה. ניסיונו העשיר כעורך דין ומיומנותו הרבה כמגשר מביאים לאחוז ניכר של הצלחה בפתרון סכסוכים. במשרד מקיימים גישור בשניים בתיקים המתאימים, ונעזרים לפי הצורך במגשרים בעלי ידע מקצועי רלבנטי: עבודה סוציאלית, שמאות, הנדסת בניין, טכנולוגיה תקשורת ועוד.
 

משפחה ומעמד אישי

 
 • פטור להורי חסוי
 • הסכמי ממון
 • הסכמי גירושין
 • מזונות
 • הסכמי גישור
 • צוואות
 • ירושות ועיזבונות
 
חייגו 072-3249591 לתיאום פגישת ייעוץ עם עו"ד ונוטריון רפאל לוי-אבשלום וצוות המשרד.