top of page

התמחויות

מקרקעין ונדל"ן

מקרקעין / נדל"ן

 • קנייה ומכירה של דירות / נכסים

 • תמ"א 38

 • הסכמי שיתוף במקרקעין

 • עסקאות קומבינציה

 • הסכמי שכירות

 • נדל"ן מסחרי

 • מיסוי מקרקעין

 • רישום בתים משותפים ופרצלציות

 • רכישה ומכירה של דירות קבלן

 • ניהול נכסים

 • ליקויי בנייה

 • פינוי דיירים

 • קרקעות חקלאיות – רכישה ומכירה, ייזום, שינוי ייעוד הקרקע וניצול אפשרי

 • ארגון וניהול קבוצות רכישה לפרויקטים שונים ולמכרזים, עסקאות משותפות ועסקאות מכר מיוחדות

מקרקעין
ליטיגציה, ייצוג בבתי משפט

ליטיגציה, ייצוג בבתי משפט

למשרדנו ניסיון רב שנים בייצוג, הופעה וניהול תיקים בפני כל הערכאות המשפטיות (שלום, מחוזי, עליון), לרבות ערעורים וטריבונלים שיפוטיים שונים בתחומי העיסוק של המשרד.
המשרד הגיש שתי תביעות ייצוגיות כנגד רשויות מקומיות בסכום כולל של 338 מיליון ש"ח. התובענה הראשונה נסתיימה בהצלחה מרובה והאחרת מתנהלת בימים אלה. עוה"ד לוי נכח בישיבות ועדת הכנסת שדנה בחוק, ועקב מקרוב אחר ניסוח חוק התובענות הייצוגיות ויישומו.

 • תביעות פינוי וסילוק – תביעה לדוגמה בנושא פינוי מושכר

 • תביעות פירוק שיתוף

 • תביעות מכוח חוק הגנת הדייר

 • ייצוג בתביעות תכנון ובנייה – עתירות מנהליות

ליטיגציה, ייצוג בבתי משפט
צוואות, ירושות והסכמי ממון

צוואות, ירושות והסכמי ממון

יעוץ ועריכת צוואה על-ידי עורך דין מבטיחים כי הצוואה תיערך לפי הדין, תוך שימוש בניסוח בהיר וברור, שיאפשר לקיים את רצונו של המצווה בצורה מדויקת וללא קשיי ביצוע.

 • צוואה רגילה – יכולה להיערך גם כצוואה נוטריונית וגם כצוואה בעדים.

 • צוואה הדדית – לעיתים קרובות מבקשים בני זוג לערוך צוואה הדדית, שבשונה מצוואה רגילה, נקבעות בה הוראות מפורשות בחוק הירושה לצורך הגנת אינטרס ההסתמכות של בני הזוג זה על תוכן צוואתו של זה.

צוואות
ייפוי כח מתמשך ואפוטרופסות

ייפוי כח מתמשך ואפוטרופסות

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כח מתמשך הינו מסמך משפטי המאפשר לאדם לקבוע איך יטופלו ענייניו בעתיד במידה ולא יוכל לטפל בהם בעצמו. האדם נקרא- "ממנה" והוא בוחר, בשלב שהוא מבין בדבר, מי יטפל בענייניו ואיך ככל ויגיע למצב שאינו יכול לקבל החלטות. מצב כזה יכול להיגרם ממחלות זקנה כגון: דמנציה, אלצהיימר, מחלות נפש, מוגבלות נפשית או שכלית ואפילו קרות תאונה חו"ח.

הממנה בוחר מיופה כוח שיוכל לפעול בשמו כאשר הוא עצמו לא יוכל לקבל החלטות. מיופה הכוח יכול להיות לעניינים רפואיים בלבד, לעניינים ממוניים, או לעניינים אישיים אחרים (למשל- האם הטיפול בממנה יהיה בבית אבות, או על ידי עובד פרטי בביתו?)

ייפוי כח

מהן הנחיות מקדימות?

בגוף ייפוי הכוח המתמשך הממנה יכול, בלשון חופשית, לתת הנחיות למיופה הכוח כיצד לנהוג בענייניו. ניתן לתת הוראות מפורטות או כוללניות יותר לפי רצון הממנה.

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך עבור הממנה?

לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב 1962, רק עורכי הדין שהוסמכו על ידי משרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך יכולים לערוך אותו. במשרדנו ישנם שני עורכי דין שעברו הכשרה במשרד המשפטים לעריכת ייפוי כוח מתמשך (כולל השתלמויות עומק נוספות בנושא). למשרדנו ניסיון רב בתיקי אפוטרופסות ובתחום הכשרות המשפטית. חשוב מאוד לפנות לעו"ד בעל ניסיון בתחום היות ומדובר באחד המסמכים המשפטיים החשובים ביותר.

מדוע לערוך ייפוי כוח מתמשך?

קרות מקרה המוביל לכניסת ייפוי הכוח לתוקף יכול לקרות לכל אדם. חשוב וצריך להתכונן לכל מצב של חוסר תפקוד עצמאי. הדבר מקבל משנה תוקף כאשר מדובר באנשים בגיל השלישי, שכן מחלות זקנה הופכות לשכיחות יותר ויותר.
היתרון המשמעותי בהכנת מסמך זה הוא שלא יהיה צורך להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס בבית המשפט ולעבור הליך ארוך בערכאות עד למינוי אפוטרופוס. ייפוי הכוח מופקד במשרד המשפטים, ובמועד בו חדל האדם הממנה "להבין בדבר" ייכנס לתוקפו ייפוי הכח המתמשך ומיופה הכוח יוכל לטפל בענייניו ביעילות ולפי הנחיות הממנה.

מיהו מיופה הכוח?

מיופה הכוח יכול להיות כל אדם שאותו יבחר הממנה, זה יכול להיות בן משפחה: אח/ אחות/ ילד/הורה. ניתן גם לבחור אדם שאינו בן משפחה כגון חבר משפחה, או איש מקצוע. ניתן לבחור מיופה כוח לכל תחום: אחד לתחום הרפואי ואחד לתחום הממוני. מיופה הכוח יפעל לפי הנחיות הממנה. על מיופה הכוח לתת את הסכמתו לייפוי הכוח המתמשך לרבות ההנחיות שיהיה עליו לבצע. ניתן לבחור מיופה כח אחד, מספר מיופי כוח, ולבחור האם הם יפעלו יחד או אחד מהם ישמש מיופה כוח "חלופי".
 

ועדות ערר / תכנון ובנייה

ועדות ערר / תכנון ובנייה

 • ארנונה – הגשת השגה, הגשת ערר, ייצוג והופעה בפני ועדות הערר

 • פיצויים והיטל השבחה – הגשת השגה, הגשת ערר, ייצוג והופעה בפני ועדות הערר

 • תכנון ובנייה – בקשות למתן הקלה, היתרים, הגשת התנגדויות, ייצוג והופעה בפני הוועדה המקומית והמחוזית לתכנון ולבנייה.

ועדות ערר / תכנון ובנייה
פיצויים בגין הפקעות מקרקעין

פיצויים בגין הפקעות מקרקעין

 • הפקעות מכוח חוקי ההפקעה השונים (פקודת הקרקעות רכישה לצורכי ציבור, חוק הניקוז ועוד)

 • הפקעת מקרקעין לצורכי דרך וחלוקה

 • הפקעת מקרקעין במסגרת איחוד וחלוקה

 • הפקעת מקרקעין במסגרת תוכנית בניין-עיר

 • ירידת ערך מקרקעין עקב תוכנית (חוק התכנון והבנייה)

 • הפקעות על-ידי נתיבי ישראל, הפקעות מכוח תוכנית לתשתית לאומית (תת"ל)

פסק דין צדקני - לחצו לקריאה ולהורדה

פיצויים בגין הפקעות מקרקעין
מיסוי מוניציפאלי ומיסוי מקרקעין

מיסוי מוניציפאלי

המשרד מטפל עבור לקוחותיו בנושא המיסוי המוניציפלי על היבטיו, לרבות:

 • ארנונה

 • היטל השבחה

 • אגרות והיטלים

למשרד ניסיון עשיר בהגשת השגות ועררים, בייצוג ובהופעה בפני ועדות הערר ובייצוג בבית המשפט לעניינים מנהליים. בנוסף לכך, המשרד מטפל בהגשת עררים ובייצוג בפני ועדות ערר לפי חוק התכנון והבנייה.

מיסוי מקרקעין

שאלת המיסוי עולה בכל עסקת מקרקעין, והינה שאלה סבוכה הדורשת הבנה יסודית ובדיקה מעמיקה הנכנסת לעובי הקורה. למשרדנו ניסיון וידע עשיר בהיבטים המיסויים העולים מעסקת מקרקעין, ובכלל זה מס שבח ומס רכישה, היטל השבחה ותכנון מס.

משרדנו מלווה את לקוחותיו בכל שלבי העסקה ופועל באופן שוטף מול לשכות רישום מקרקעין, משרדי מיסוי מקרקעין, רשויות מקומיות ורשויות נוספות הנוגעות בדבר.

מיסוי מוניציפאלי
שירותי נוטריון

שירותי נוטריון

 • ייפוי כוח נוטריוני

 • תרגום נוטריוני

 • אישור תעודה נוטריוני

 • אישור הסכם ממון

 • אישור הצהרה נוטריוני

 • אישור חתימה נוטריוני

שירותי נוטריון
גישור / הסכמי שיתוף פעולה

גישור / הסכמי שיתוף פעולה

לעיתים קרובות מדי ההליך המשפטי יקר, מסורבל ואינו נותן מענה מלא ליישוב הסכסוך או הקונפליקט שבין הצדדים. לא אחת קורה כי הצדדים מעוניינים בהסכם, אולם אינם מסוגלים לנהל משא ומתן ישיר זה עם זה, או נכשלים בהשגת הסכם חיובי.

במסגרת עיסוקו כמגשר, עבר עוה"ד רפאל לוי אבשלום השתלמות מיוחדת בגישור במשפחה. ניסיונו העשיר כעורך דין ומיומנותו הרבה כמגשר מביאים לאחוז ניכר של הצלחה בפתרון סכסוכים. במשרד מקיימים גישור בשניים בתיקים המתאימים, ונעזרים לפי הצורך במגשרים בעלי ידע מקצועי רלבנטי: עבודה סוציאלית, שמאות, הנדסת בניין, טכנולוגיה תקשורת ועוד.

גישור / הסכמי שיתוף פעולה
פטור ממס עקב נכות, תאונות אישיות וביטוח סיעודי

פטור ממס עקב נכות, תאונות אישיות וביטוח סיעודי

למשרדנו ניסיון רב והצלחה בניהול תביעות לקבלת פטור ממס הכנסה עקב נכות, תוך מתן הדרכה וליווי שוטף ללקוחות.

תאונות אישיות / ביטוח בריאות – תביעתך נדחתה? אל תרים ידיים!
בתיק שהתנהל במשרדנו לאחרונה, נפצע אדם עת שעסק בספורט מקצועי. חברת הביטוח דחתה את תביעתו מן המטעם שבפוליסת התאונות האישיות, במסגרתה היה מבוטח הלקוח, קיימת החרגה לפציעה שמקורה מעיסוק בספורט מקצועי. על אף שהפציעה אכן נופלת בגדר החריג, הצלחנו להדוף הטענה ולהשיג ללקוח פיצוי מקסימלי על פי תנאי הפוליסה.

מקרה זה מלמד כי אין לומר נואש ולקבל את עמדת חברת הביטוח הדוחה תביעה כגזרה משמיים.
במקרים רבים, מתוך ידיעת החוק והפסיקה המתעדכנת ללא הרף בתחום זה, ניתן להעלות טענות שבכוחן להביא לשינוי עמדת חברת הביטוח ולקבלת התביעה.

פטור ממס עקב נכות, תאונות אישיות וביטוח סיעודי

חייגו 072-3249591 לתיאום פגישת ייעוץ עם עו"ד ונוטריון רפאל לוי - אבשלום וצוות המשרד.

bottom of page