top of page

פסקי דין, מאמרים וכתבות

פסקי דין חשובים של המשרד

 • תביעה שהוגשה בשמם של כ-50 מתושבי גדרה והסביבה בסכום כולל של 8 וחצי מיליון ש"ח כנגד מע"צ, בגין הפקעת קרקעות עבור סלילת כביש מס' 7. ראו ת.א (מרכז) 9050-07-09.
   

 • תביעה שהוגשה בשמם של תושבי מספר עיריות כנגד איגוד ערים (אזור דן) (ביוב) וכנגד העיריות, בגין חיוב מופרז בדמי אגרות שיועד לאיגוד ערים, ובפועל הועבר רק בחלקו. הנתבעות נדרשות להשבת עודפי אגרות הביוב שלא הועברו לאיגוד. ראו בש"א 30858/06.

כתבות בעיתונות

 • תביעה ייצוגית בסך של 200 מיליון ש"ח כנגד רשויות, שגבו היטלי השבחה גם בשכונות שיקום, על-אף הפטור המלא המוענק להן מכוח החוק.
  כתבות בנושא: גלובס, News 1, אשדוד MYNET.
   

 • תביעות כנגד מע"צ, בגין הפקעת קרקעות לטובת סלילת כביש מס' 7.
  כתבות בנושא: אשדוד MYNET, כל גדרה.
   

 • פשרה הושגה בין התובעים לעיריות הנתבעות, בגין אגרות ביוב אשר נגבו ולא הועברו במלואן ליעדן.
  כתבות בנושא: כלכליסט, אקונומיסט.

bottom of page